[website ontwerp] [website bouwen] [contact]
[contactpersonen]
[bestuur]
[Foto's De Koepel]
[info-voor-huurders]
[persberichten]
[nieuws]
[]
[]
[Disclaimer van huurdersvereniging De Koepel]
[De Koepel]
[]
[]

Enquête Huurdersorganisatie De Koepel

Klik op deze link voor de enquête http://www.woonbondonderzoek.nl/dekoepel

Klik op één van de nieuwsbrieven die u wilt lezen

Huurders zijn te veel inkomen kwijt aan vaste lasten

19 maart 2019

Mensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, becijferde het Nibud. 
Idealiter zou een huishouden niet meer dan helft van het inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Dat is voor veel groepen nu wel het geval. Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. LEES HIER VERDER

                                                                                                                                    Nieuws  Krijgen gezinnen straks meer kans op een sociale huurwoning?

De inkomensgrens waarmee gezinnen in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning moet omhoog, terwijl hij voor een eenpersoonshuishoudens omlaag moet. Dit staat in de nieuwe woningmarktplannen van het kabinet. LEES HIER VERDER

            

Uitkomsten woonlastenonderzoek Oost-Groningen geven corporaties inzicht in betaalbaarheid

De resultaten van het onderzoek naar de woonlasten van de huurders in Oost-Groningen zijn bekend. De vier woningcorporaties in Oost-Groningen hebben samen met de huurdersorganisaties dit onderzoek uit laten voeren om inzicht te krijgen in de huishoudens die betaalbaarheidsproblemen ervaren. De resultaten laten zien dat 34% van alle deelnemende huishoudens maandelijks een tekort ervaart om volledig deel te nemen aan de maatschappij. Onder alle type huishoudens zijn de gezinnen met kinderen boven de 18 jaar, alleenstaanden en samenwonenden onder de 65 degene die er uitspringen. Deze en andere  inzichten uit het onderzoek geven de woningcorporaties Lefier, Woonservice, Groninger Huis en Acantus goede aanknopingspunten voor beleid op het vlak van betaalbaar wonen. LEES HIER VERDER

Werkplan De Koepel
1. De organisatie.

De actieve leden.

Ons bestand aan actieve leden bestaat al sinds jaar en dag uit een bestuur, leden van bewonerscommissies en contactpersonen uit wijken. De bewonerscommissie NOM zal haar werkzaamheden in de huidige vorm waarschijnlijk afronden nu de woningen klaar zijn. De voorgestelde bewonerscommissie voor de Renne is er niet gekomen nu de woningen gesloopt worden.

LEES HIER VERDER

Actuele berichten leest u hier onder.  Bezoek ook onze facebookpagina en volg ons voor meer informatie of vragen. Klik op de link onderaan deze pagina.