De Koepel

Een ieder die deze site raadpleegt, stemt automatisch in met de inhoud van deze disclaimer.

COPYRIGHT

De inhoud van onze website is eigendom van De Koepel. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van De Koepel. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

AANSPRAKELIJKHEID
De Koepel wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor alle directe of indirecte schade of verliezen die zijn ontstaan door het gebruik van deze website of de inhoud daarvan of door de onmogelijkheid om deze site te gebruiken.

CONTROLE

De Koepel streeft ernaar alle documenten, foto's en bestanden die zij op deze website plaatst vooraf te controleren op ongewenste elementen, zoals virussen. Wij garanderen echter niet dat deze documenten, foto's en bestanden geen virussen bevatten en aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies als gevolg van eventuele ongewenste elementen, zoals virussen, op deze site.

VERWIJZING NAAR ANDERE SITES

Deze website kan links naar websites of -pagina's van derden bevatten. De Koepel heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies door bezoek van deze sites of pagina's.

INFORMATIE

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gesloten.

PROCLAIMER

De Koepel is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina.


Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.


De inhoud van deze tekst is in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving

Disclaimer van huurdersvereniging De Koepel

Home