[website ontwerp] [website bouwen] []
[Disclaimer van huurdersvereniging De Koepel]
[]
[contact]
[nieuws]
[Foto's De Koepel]
[info-voor-huurders]
[persberichten]
[bestuur]
[contactpersonen]
[De Koepel]

H1 Inleiding

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken jaarlijks afspraken over de activiteiten die zij willen uitvoeren in de gemeente op het brede terrein van wonen. De Woonvisie of het Woonbeleid van de gemeente is daarbij een belangrijke kapstok. Deze prestatieafspraken zijn een hulpmiddel om in goed overleg activiteiten uit te voeren, af te stemmen, en vooral om uitvoering te geven aan de gezamenlijke volkshuisvestelijke doelen. Woonservice is als plattelandscorporatie actief in 9 gemeenten. Het betekent niet alleen een uitgestrekt werkgebied, maar ook een breed palet aan overlegmomenten met gemeenten en de huurdersvertegenwoordiging. In goed overleg probeert Woonservice daar steeds op een passende wijze invulling aan te geven. De prestatieafspraken worden jaarlijks uiterlijk in december vastgesteld. Halverwege het jaar, voor 1 juli, brengt Woonservice in afstemming met de huurdersvertegenwoordiging een bod uit aan de gemeenten. Op basis van dit bod gaat Woonservice met de gemeenten en huurdersvertegenwoordiging in overleg om te komen tot gezamenlijke prestatieafspraken. In deze afspraken wordt vastgelegd wat de inzet van alle partijen is.

LEES HIER VERDER

Bod op de Woonvisie 2019-2022 | gemeente Stadskanaal

  


 “Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe”

Meppel – De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Met als voordeel voor de woningzoekenden: 1 plek om zich in te schrijven en de mogelijkheid om te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het vinden van een passende huurwoning eenvoudiger maken. Het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem is naar verwachting rond de zomer van 2019 gereed.


LEES HIER VERDER

Persbericht


                 Werkplan                  de Koepel 2018
1. Introductie.

Het werkplan 2018 bevat veel projecten die een voortzetting zijn van de activiteiten in 2017. Met onze actieve leden hebben we in juni gekeken naar de ontwikkeling van de organisatie. We merken dat de Woningwet veel werk met zich meebrengt, wat door relatief weinig mensen wordt gedaan. Onze achterban zouden we op een nieuwe manier moeten betrekken. Lees hier verder.

  

Meer mogelijkheden voor aanpak woonoverlast


Gisteren, 23:41


DEN HAAG - Woonoverlast kan in de toekomst sneller worden aangepakt door burgemeesters. Gemeenten krijgen extra mogelijkheden om hier iets aan te doen. Zo kan een burgemeester straks sneller bijvoorbeeld geluidsoverlast stoppen.


Bijna de hele Tweede Kamer steunde donderdag een initiatiefwetsvoorstel van de VVD hiertoe. Gemeenten hebben volgens de partij nu te weinig middelen om op te treden tegen woonoverlast, terwijl het wel een groot maatschappelijk probleem is. Omwonenden kunnen er vaak weinig tegen doen.


Op dit moment heeft een gemeente grofweg twee opties. Ze kan een waarschuwing afgeven of mensen uit huis plaatsen. Dat laatste is geen eenvoudige procedure en een te zwaar middel voor veel vormen van woonoverlast, aldus de VVD.


Door het wetsvoorstel krijgen burgemeesters de mogelijkheid om bindende specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. De gemeenten reageerden eerder positief op het voorstel.

Nieuwsbrief Editie 2 - 2018 

u kan hem hier lezen.

Er kunnen tijdelijk verstoringen zijn op de site i.v.m. aanpassen website, onze excuses hier voor.

U kunt ons nu ook volgen via Facebook.alle nieuws en persberichten.

Actuele berichten