[website ontwerp] [website bouwen] []
[Disclaimer van huurdersvereniging De Koepel]
[]
[]
[contact]
[nieuws]
[Foto's De Koepel]
[info-voor-huurders]
[persberichten]
[bestuur]
[contactpersonen]
[De Koepel]

een lid voor de Gezamenlijke
Geschillencommissie Midden Groningen

Het beschikken over een achtergrond op sociaal gebied
is een pre. Kandidaten dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in de gemeente Stadskanaal, of Midden-Groningen.

In verband met de gewenste gevarieerde samenstelling van de commissie, worden ook vrouwelijke kandidaten met nadruk gevraagd te solliciteren.

De werkzaamheden voor de commissie worden verricht
tegen een vaste jaarlijkse vergoeding.

Geïnteresseerden  kunnen hun sollicitatie, met CV, sturen naar de selectiecommissie GGMG.
per e-mail: info@bewonersraadslochteren.nl

We zien uw sollicitatie graag voor 06 oktober tegemoet.
De gesprekken zijn gepland in de week van 15 oktober.

Nadere informatie over het lidmaatschap van de commissie
is te verkrijgen bij dhr. Y H de Vries van de selectiecommissie.
(06 – 387 26 150).

De gezamenlijke geschillencommissie Midden Groningen bestaat uit zes leden en een onafhankelijk voorzitter.
De commissie behandelt eventuele geschillen tussen een aangesloten woningcorporatie en hun huurders.
Drie van de leden worden benoemd op voordracht van de verhuurders en drie op voordracht van de gezamenlijke huurders- organisaties.

De corporaties; Lerfier en Groninger Huis en de
Huurdersorganisaties;  Huurdersraad HS,
Stg. Bewonersraad Slochteren, De Koepel Stadskanaal en
HAG Groninger Huis
zoeken:

  

Vacature voor lid geschillencommissie

  


 “Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe”

Meppel – De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Met als voordeel voor de woningzoekenden: 1 plek om zich in te schrijven en de mogelijkheid om te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het vinden van een passende huurwoning eenvoudiger maken. Het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem is naar verwachting rond de zomer van 2019 gereed.


LEES HIER VERDER

Persbericht

Sociale huursector steeds meer domein van lage inkomens

11 september 2018


De sociale huursector is steeds meer het domein van mensen met een laag inkomen geworden; mensen met een wat hoger inkomen zoeken een woning in de particuliere en commerciële sector. Dat staat in de gisteren verschenen Sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).


lees hier verder             

Meer mogelijkheden voor aanpak woonoverlast


Gisteren, 23:41


DEN HAAG - Woonoverlast kan in de toekomst sneller worden aangepakt door burgemeesters. Gemeenten krijgen extra mogelijkheden om hier iets aan te doen. Zo kan een burgemeester straks sneller bijvoorbeeld geluidsoverlast stoppen.


Bijna de hele Tweede Kamer steunde donderdag een initiatiefwetsvoorstel van de VVD hiertoe. Gemeenten hebben volgens de partij nu te weinig middelen om op te treden tegen woonoverlast, terwijl het wel een groot maatschappelijk probleem is. Omwonenden kunnen er vaak weinig tegen doen.


Op dit moment heeft een gemeente grofweg twee opties. Ze kan een waarschuwing afgeven of mensen uit huis plaatsen. Dat laatste is geen eenvoudige procedure en een te zwaar middel voor veel vormen van woonoverlast, aldus de VVD.


Door het wetsvoorstel krijgen burgemeesters de mogelijkheid om bindende specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. De gemeenten reageerden eerder positief op het voorstel.

Nieuwsbrief Editie 3 - 2018 

u kan hem hier lezen.

Er kunnen tijdelijk verstoringen zijn op de site i.v.m. aanpassen website, onze excuses hier voor.

U kunt ons nu ook volgen via Facebook.alle nieuws en persberichten.

Actuele berichten