[website ontwerp] [website bouwen] [contact]
[contactpersonen]
[bestuur]
[Foto's De Koepel]
[info-voor-huurders]
[persberichten]
[nieuws]
[]
[]
[Disclaimer van huurdersvereniging De Koepel]
[De Koepel]

Huurverhoging definitief

klik op plaatje om te lezen.


 'Leefbaarheid holt achteruit': Huurders hebben vaker woonoverlast

Huurders in de sociale sector hebben steeds vaker te maken met overlast. Dat blijkt uit de twee jaarlijkse Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 van de koepel van woningcorporaties Aedes. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast door mensen met psychische problemen. lees hier verder.

Klik op één van de nieuwsbrieven die u wilt lezen

Huurders zijn te veel inkomen kwijt aan vaste lasten

19 maart 2019

Mensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, becijferde het Nibud. 
Idealiter zou een huishouden niet meer dan helft van het inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Dat is voor veel groepen nu wel het geval. Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. LEES HIER VERDER

                                                                                                                                    Nieuws  Krijgen gezinnen straks meer kans op een sociale huurwoning?

De inkomensgrens waarmee gezinnen in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning moet omhoog, terwijl hij voor een eenpersoonshuishoudens omlaag moet. Dit staat in de nieuwe woningmarktplannen van het kabinet. LEES HIER VERDER

            

Uitkomsten woonlastenonderzoek Oost-Groningen geven corporaties inzicht in betaalbaarheid

De resultaten van het onderzoek naar de woonlasten van de huurders in Oost-Groningen zijn bekend. De vier woningcorporaties in Oost-Groningen hebben samen met de huurdersorganisaties dit onderzoek uit laten voeren om inzicht te krijgen in de huishoudens die betaalbaarheidsproblemen ervaren. De resultaten laten zien dat 34% van alle deelnemende huishoudens maandelijks een tekort ervaart om volledig deel te nemen aan de maatschappij. Onder alle type huishoudens zijn de gezinnen met kinderen boven de 18 jaar, alleenstaanden en samenwonenden onder de 65 degene die er uitspringen. Deze en andere  inzichten uit het onderzoek geven de woningcorporaties Lefier, Woonservice, Groninger Huis en Acantus goede aanknopingspunten voor beleid op het vlak van betaalbaar wonen. LEES HIER VERDER

Actuele berichten leest u hier onder.  Bezoek ook onze facebookpagina en volg ons voor meer informatie of vragen. Klik op de link onderaan deze pagina.